Kråksmålabygden

Kråksmåla hembygdsförening bildades 1981 och arbetar i huvudsak med dokumentation av föreningens verksamhetsområde som är Kråksmåla sockens geografiska område. Detta är till exempel nertecknande av berättelser från äldre personer, foton, äldre kartor m m. Skyltning av gamla torp- och husgrunder är också en viktig del av deras arbete.

Föreningen anordnar även någon form av underhållning i samband med årsmötet. Det kan vara musikunderhållning, föreläsning av något slag som har samband med bygden, filmvisning m m. En Gökotta i maj/juni är obligatorisk. Föreningens Hembygdsafton anordnas veckoslutet efter midsommar.

Läs mer på deras hemsida:
http://www.hembygd.se/kraksmala