Historik

102

Flera medeltida figurer pryder Kråksmåla kyrka. Birgittaskåpet med den heliga Birgitta är tillverkat av Lübeck-konstnären Joh. Stenrath under senare delen av 1400-talet och är på  dörrarna prytt med bilder av olika helgon. Birgittafiguren, i trä, anses vara en av de vackraste och bäst bevarade av denna grupp.

IMG_1640

Under medeltiden fanns i Kråksmåla en kyrka som revs för att ge plats åt en större år 1761. Den gamla ansågs för liten och alltför dålig för att renoveras och byggas till. Kyrkan ser idag ut som när den var nybyggd 1761 bortsett från fönstren, som gjordes större i samband med en renovering på 1830-talet. Ingången till kyrkogården är det fristående vapenhuset. Där finns en bjälke från det medeltida kapellet bevarad och som hittades i samband med en renovering av kyrkan 1954. Utvändigt är kyrkan klädd med ekspån.

Invändigt fanns målningar, som bl.a. täckte hela taket och vad som idag finns kvar är altartavlan, som alltså målats direkt på kor-väggen År 1766 av målargesällen Zelander på uppdrag av kronolänsman Samuel Nobenschöll.

IMG_1596

Vid renoveringen på 1830-talet införskaffades en ny altarmålning, som hängdes framför den gamla. Den nya tavlan var målad av Mäster Schöld och föreställer Frälsaren nedtagen från korset. Målningen fick hänga kvar på sin plats i ca 100 år, då man återupptäckte den gamla tavlan och den nya förpassades till läktarväggen. Den är numera restaurerad, 1993, och placerad på kyrkans södra vägg.

Primklockan på kor-väggen fanns från början får att ringa i vid nattvarden. Den blev sedan under en tid vällingklocka vid prästgården i Mjöshult men då kyrkan renoverades i mitten av 1950-talet Återbördades klockan och används nu i samband med barndop.

Sankt Göran med draken och prinsessan sägs också vara en unik medeltida grupp, Även den i trä. Krucifixet på altaret och Mariabilden över dörren till sakristian är också prydnader från sen medeltid.

Dopskålen är signerad Sven Palmqvist, Orrefors och inköptes 1956. Foten till denna, såväl  som de stora ljusstakarna, har tillverkats av Sven Löfberg, Grönskåra.

På jubileums-DVDn får du kyrkans historia utförligt återberättad.